Smaokelijk ete

 • Un Boerebûrdje

  Lekker brûinbrôôd, krintemik en roggebrôôd, ammel lekker van dun bekker, ardennurham, nog wè van de slachter, jonge kèès en wè verse gruuntes durbè.

 • Unne Flinke Aawerwetse Ûtsmijter

  Dè isser êêne, diege thûis nie kregt... Mee veul aaier, één sôrt beleg en wè lekkers van de gruuntekèèr.

 • Unne Ferme Jonge

  Des unnen ûtsmijter mee drie aaier, drie sneje brôôd, één sôrt beleg en wè lekkers van de gruuntekèèr.

 • Unne Gewône Ûtsmijter

  Des unnen ûtsmijter mee twee aaikes, twee sneje brôôd, één sôrt beleg en wè lekkers van de gruuntekèèr.

 • Unne Gewône Ûtsmijter

  Des unnen ûtsmijter mee twee aaikes, twee sneje brôôd, één sôrt beleg en wè lekkers van de gruuntekèèr.

 • Ons ûtsmijters zèn te bestelle

  Mee ardennurham
  Mee jonge kèès
  Mee lekker gebakke spek

 • Zelfgemòkte soep van ût joargetij, astur is

  (un grôôte kom) Mee ne grôôte botram um lekker te soppe

 • Zelfgemòkte soep van ût joargetij, astur is

  (un klèèner kumpke) Mee ne grôôte botram um lekker te soppe

 • Zelfgemòkte Tomate- Vega- of andere soep

  (un grôôte kom) Mee ne grôôte botram um lekker te soppe

 • Zelfgemòkte Tomate- Vega- of andere soep

  (un klèèner kumpke) Mee ne grôôte botram um lekker te soppe

 • Unne grôôte brûine bôtram mee wa gruun of un bûrd roggebrôôd mee wa gruun

  Mee ardennurham en jonge kèès
  Mee aawe kèès
  Mee jonge kèès
  Mee Èèsbiks spek
  Mee ardennurham
  Mee zult, astur is
  Mee ’n trioootje

 • Vijge-notebrôôd en un vrimd rogge

  Mee jonge kèès, honingklèver kèès en wa gruun

 • Boerensnee speltbrôôd mee kaawe brie

  Mee walnote, honing en wa gruun

 • Brôôjke ardennurham
 • Brôôjke jonge kèès
 • Un snee krintemik mee goei boter
 • Brôôjke kwatta-stroojsel of vlokke
 • Brôôjke pindakèès of zjem

Keukenmedewerkers • Bediening • Weekendkrachten

Heb je interesse? Mail dan naar info@indenbockenreyder.nl of bel 013 516 92 48 en vraag naar Riet